Веселушко

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Математика Околен свят Български език и литература
Околен свят Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Музика Български език и литература Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура
Физическа култура Околен свят Изобразително изкуство
Български език и литература