Смехорани

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Математика Български език и литература Конструиране и технологии
Музика Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Физическа култура
Български език и литература Математика Околен свят Физическа култура Изобразително изкуство
Физическа култура