Пролетно венче

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Околен свят
Музика Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Изобразително изкуство Физическа култура Конструиране и технологии Български език и литература Физическа култура