Миньони

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Музика Физическа култура Музика Физическа култура Физическа култура
Български език и литература Изобразително изкуство Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии