Протокол от конкурс по документи за ДОД

Протокол от конкурс по документи за ДОД

На 14 юни 2022г. се събра комисия, която разгледа, оцени и класира получените документи за конкурса за допълнителни образователни дейности.

Резултатът от събранието на комисията ТУК.

Сподели